Elhunyt Lévay Tibor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

77 éves korában elhunyt Lévay Tibor fúvószenekari karmester, karnagy, zeneszerző, zenetanár, kántor, orgonista. 1939. december 29-én született Rimaszombatban, ahol hosszú évekig tevékenykedett zenészként, pedagógusként és a zenei élet szervezőjeként.

Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte. A Rozsnyói Pedagógia Középiskolában érettségizett, majd Pozsonyban a Központi Népművelődési Intézetben tanult karmesterképzést és a Besztercebányai Pedagógiai Karon szerzett zenetanári lektori képzést. Tizenhárom hangszeren játszott. Középiskolai tanulmányait befejezve a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tanítója lett (1959−2000). 1975-től volt a Sobotienka Fúvószenekar karmestere és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos kórusának helyettes karmestere. Karvezetőként általános- és középiskolákban három énekkart vezetett. 1987-ben a fúvószenekarok nemzetközi találkozóján Kolínban besorolták a Monster Concert karmesterének, melyen 1260 zenész, valamint énekkar és mazsorettek összjátékát vezényelte. 1995-től a rimaszombati vokális kvartett vezetője, valamint a guszonai, bátkai férfi kar, a rimaszécsi női kar, 2002-től pedig a nagybalogi „Szivárvány” női kar karvezetője. Tanári állást vállalt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban (2004−2009). Tevékenységét számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el: 78 díszoklevél; 21 plakett; Rimaszombat városának első díszpolgári díja (1998); a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Emlékérme (2005); Életműdíj, Galánta (2010). Több mint száz zeneművet írt, fúvószenekarok számára nyolcvanhatot, énekkarok részére negyvenkettőt.

Lévay Tibor temetése 2017. szeptember 6-án 14 órakor lesz a rimaszombati köztemetőben.
Share.