Ön mit tervez 2021-re? – 2. rész

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A 2020-as év rendkívüli helyzet elé állította nem csak közösségünket, hanem az egész emberiséget. Hogy miben változott meg eddigi életünk, a Rozsnyói járásban tevékenykedő civil, kulturális, oktatási, egyházi, önkormányzati vezetőket és vállalkozókat kérdeztünk, valamint arról is, hogyan készülnek a 2021-es évre.

Az egyházi gyülekezetek tagjai hol találkozhattak, hol nem. A remény és hitük megtartotta őket, és születtek kreatív megoldások is:

Nt. Drenko Zoltán, barkai református lelkész szerint terveik mindig az itt és mostra szólnak: „Így mindig tervben vagyunk s ez ad lökést a holnapba! Azt tesszük, ami lehetséges: szeretünk!

Az idei évben a barkai-lucskai gyülekezet bár „megCoronázva”, de tudta tartani azokat a célkitűzéseit, melyeket beterveztünk. Vezérszavunk a DEO VOLENTE volt, Ha Isten is úgy akarja! Átadtuk a Biztoskezdet házat, Tanodát, volt Gyülekezeti csendesnap, melyen bemutatkozott a Mustármag zenekar. A szigorítások sem szegték kedvünket! Bár korlátok közé lettünk zárva, mégis tudjuk egymást motiválni: Számítok rád! Ez ledönt minden izoláltságot, a lelkünk szabad!” – mondta.   

Nt. Mudi Róbert, berzétei református lelkész kérdésünkre, hogy a gyülekezeteik működése mennyiben változott meg az idei évben úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus járvány nagyon érezhetően rányomta a bélyegét a gyülekezeti életre is.

„Igaz, hogy az Istentiszteletek pillanatnyilag látogathatóak, de érezhető a visszaesés a félelem miatt. Felső-Gömörben nincsenek nagy gyülekezetek, s a kicsiknél hatványozottan érezhető az apadás. Az első hullám idején, mikor nem látogathattuk a templomokat, a községi hangosbemondón keresztül folytak az Istentiszteleti alkalmak. Bevonva a kezdeményezésbe a római katolikus és az evangélikus lelkészkollégákat is, mindhárman szolgáltunk. Mivel ismerem személyesen mind az öt gyülekezetem tagjait, így az ily módon elhangzott imák emberközeliek voltak, és konkrét imakérések is elhangzottak. Vasárnaponként, ahol ezt meg tudtuk oldani, a templomok nyitva voltak, 2-3 ember mindig bemehetett, elcsendesedhetett, a perselybe elhelyezhette adományát, vagy egy papírra írva az imakérését. Ezeket a gondnokasszonyom Kőrösben összegyűjtötte, s eljuttatta hozzám, így a hangosbemondóban tudtam adományokat hirdetni, imádkozni családokért évfordulókon, stb. Olyan volt, mint egy megszokott istentisztelet, csak az egész falu be lett vonva. Az emberek kinyitották az ablakokat, kiültek a teraszokra vagy a kapu elé. Az Igehirdetést egyszerű telefon segítségével is rögzítettem, majd a feleségem feltöltötte a világhálóra, ahol a gyülekezet youtube csatornáján megtalálhatóak. Emellett volt gyülekezeti karantén-újságunk is, amibe szintén bevontam a híveket, ugyanis ők küldtek be rövid imákat, s ezeket is bele szerkesztettem a lapokba. Ha a templomokat nem lehet majd látogatni az esetleges szigorítások miatt, akkor az Igehirdetésnek ehhez a formájához majd újból visszatérünk.

Pillanatnyilag egyetlen embert sem kell azért hazaküldenünk az Istentiszteletről, mert elérnénk a templomok törvény által szigorított 30%-os kihasználtságát. Ez egyik oldalon jó, a másikon pedig siralmas. Vannak vidékek, ahol történhet bármi, egyszerűen nem kell az Isten, s a lelki dolgok. Az idén ezt is tudomásul kellett vennem” – mondta Nt. Mudi Róbert. 

Tudnak egyáltalán előre tervezni? Mik a célkitűzéseik 2021-re?

„Terveink vannak, hiszen megújult presbitériumok állnak fel és kezdik meg működésüket 2021. január elsejétől. Egy dolog viszont az akarat, s más a beszűkült lehetőségek. Berzétén a templomunkat szeretnénk újítani, amire – kiemelten fontos műemlék épületként – egyetemes egyházunknál szeretnénk pályázni.

A nonprofit szervezetünk lassan befejezi az épülő árvaházat, a hivatalos átadás az elkövetkező hónapokban esedékes. Szintén az Ében Haézer nonprofit szervezetünk égisze alatt folytatnánk a felnőttképző, presbiterképző alkalmainkat is, amelyeket 2019 tavaszán indítottunk el, viszont a világjárvány keresztbe húzta számításainkat.

Kőrösben a gyülekezeti ház és a templom folyamatos javítása mellett az énekkarunk szakmai fejlődése, valamint a gyermekekkel való foglalkozás, a játszóházak működtetésé a cél.

Rudnán az idén 2 projektünk is végbement. Felújítottuk a templom tetőszerkezetét illetve egy korszerű gyülekezeti termet alakítottunk ki a templomon belül. Ezek a beruházások, illetve a hozzájuk szükséges önrész lenullázta a gyülekezet anyagi tartalékát, így ez az év a csendes megerősödés missziós éve kell, hogy legyen.

Jólészen a gyülekezet kinyilvánította akaratát, hogy templomot szeretne építeni, és a 32 tagú jólészi gyülekezet minden megtakarított pénzét felhasználva egy telket vásárolt, s hittel és imádsággal várjuk a lehetőségeket, hogy elkezdődjön a templomépítés.

A várhosszúréti szórványban lelki építkezés zajlik. Meghitt és Lélekkel átitatott alkalmaink vannak, ezekben erősödünk és építjük lassan a közösséget. Bízunk benne, hogy 2021-ben többet találkozhatunk egymással, gyülekezeteink erősödni fognak a lelki megpróbáltatások alatt, s elmondhatjuk Ézsaiással együtt, hogy “javamra vált a nagy keserűség”(Ézs 38,17).”

Az önkormányzatoknál megszaporodtak az állam által átruházott feladatai, a pénzforrások azonban csökkentek:

Szilice

„Az intézkedések és járványügyi rendeletek nagyban megnehezítették az amúgy is feladatoktól hemzsegő önkormányzatunk életét is. Párhuzamos intézkedésekre volt szükség a lakosság egészségének a megóvását illetően, de ugyanakkor biztosítva az intézmények és a szolgáltatások akadálymentes működését. Ugyanakkor garantálnunk kellett a pályázatok sikeres kivitelezését és pénzügyi teljesítését, valamit új pályázati lehetőségek keresését is, amelyek nélkül, sajnos nagyon nehéz bármi jellegű fejlesztést, felújítást vagy nyereséget elérni” – nyilatkozta Várady Tamás, Szilice polgármestere.

Kérdésünkre, hogy tudnak e egyáltalán előre tervezni és mik a célkitűzéseik 2021-re hozzátette, hogy szeretnék a folyamatban lévő pályázatokat befejezni, azonban új pályázatokban nem gondolkodnak, mivel az említettek is nagyobb beruházásokat és önrészt igényelnek.

Gömörhosszúszó

„Azt lehet mondani, hogy a feje tetejére állt minden. Óriási adókiesés (kb. 24 000 €), évektől nem jól  működő uniós pályázatok, a helyi akciócsoportok ellehetetlenítése, ami leginkább szembetűnő volt. Mindemellett a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal jóformán egyetlen projektet sem hirdetett meg, így az önkormányzatnak lassan nincsen egyetlen közmunkása sem, holott óriási közterületeket kell gondozni, karbantartani, stb. – ecseteli az idei tapasztalatait Novák Tamás, polgármester.

„Esetünkben a község óvodát, iskolát tart fenn, amelyeknek a működtetésére ebben az esetben az iskola tanárai bérére megközelítőleg 6 ezer euró hiányzik, a béreket a hatályban lévő törvény szerint ki kell fizetni, semmilyen megvonás nem lehetséges és mi nem is szeretnénk a tanárokat megvonni a nekik járó bérektől. Rengeteg, az állam által átruházott hatáskört kell a  községeknek biztosítaniuk, szintén megfelelő anyagi és dologi támogatás nélkül és ezen hatáskörök csak bővülnek. Én úgy gondolom, ha egy községnek végeznie, működtetnie kell rengeteg, saját vagy épen átruházott hatáskört, akkor az ehhez szükséges épületeket, gépeket stb., nem pályázatok által kellene megépíteni, felújítani vagy megvásárolni és ráadásul önrészt biztosítva, hanem alanyi jogon kellene biztosítania az államnak részükre. Ezen a felvetésen órákig, napokig lehetne gondolkodni, polemizálni, de egyre inkább leterhelve és magunkra számolva tudunk csak működni” – fejtette ki.

 Tudnak egyáltalán előre tervezni? Mik a célkitűzéseik 2021-re?

„Sajnos nem tudunk, vagy csak nagyon óvatosan. Terveink persze vannak, de egyenlőre nem úgy látom, hogy komolyan tudnánk foglalkozni velük. Sajnos az a probléma is fenyeget minket, hogy ha jóvá lesznek hagyva beadott pályázataink, nem lesz elegendő anyagi forrásunk az önrész bebiztosítására. Szintén tartok az új iskolareformtól is. Fenyeget minket az iskola és ez által az óvoda bezárása is, amelynek következtében megnehezedik a szülők, a kisdiákok dolga. Nem beszélve arról, hogy az évtizedeken keresztül itt tanító tanárok, szakácsok, takarítónők is munka nélkül maradnak. Nagyon nehéz év elé nézünk, nagy összefogás fog kelleni ahhoz, hogy túlvészeljük. Remélem nem lesz igazam” – zárta gondolatait Novák Tamás.

Leginkább kis, helyi vállalkozásokat sújtották az idén érvénybelépett rendeletek:

Pizza Piazza, Pelsőc

A vállalkozásunk működése alapjaiban változott meg. Azt mondhatom, hogy teljesen megváltozott. Az étteremből teljes átállásra kényszerültünk a házhoz szállításra, valamint kis mértékben úgymond az “utcai árusításra”. Mivel éttermünk a helybeni fogyasztáson alapszik, igy a vállalkozás működés alapjaiban megváltozott. Továbbá a nyitvatartás lerövidítése, stb., mert teljesen más koncepciót igényel egy cca. 400 m2-en működő vállalkozást,  az adott helyzet miatt 50 m2-en vezetni, működtetni. Tervezés egyáltalán nincs, mivel az adott helyzetben nem lehet. Célunk, hogy működjünk – ismertette helyzetüket Jánosdeák Alica, a pelsőci Pizza Piazza vezetője.

A Rozsnyón családbarát rendelőt működtető Dr. Rákay Anna radiológus megfigyelése, hogy kevesebben jártak vizsgálatokra. „Az ok a COVID-19 vírus által okozott fertősétől való félelem. A COVID-19 élő példa arra, hogy az egészségügyi vállalkozásban sohasem lehet előre tervezni. Ami pedig a célkitűzéseinket illeti a jelen helyzetben főképp elkerülni a fertőzést, amelynek esetünkben fokozott a veszélye” – nyilatkozta portálunknak a doktornő.

A szádalmási LSF kft-ét, amely a Granáriumot működteti, nagyban érintették az előírások: „A 2020-as év a turizmust és vendéglátást tizedelte meg a legjobban. Mi csak júliusban és augusztusban működtünk,  a többi hónapban nem tudtunk működni. A 2021-es évre sem tudunk tervezni” – tudtuk meg Pápai Szilviától, a Granárium vezetőjétől.

Share.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A sütikről bővebben az Általános felhasználói feltételek oldalon tájékozódhat.

Bezárás