Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Számunkra nem közömbös az ön személyi adatainak védelme

Megváltozik a személyi adatok védelme
2018. 5. 25-én hatályba lépett az EU rendelete a magánszemélyek személyi adatainak védelméről (angolul General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) és a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as számú törvény.
Ezek a rendeletek emelik a személyi adatok védelmének szintjét.

Kik vagyunk, és hogyan kerülünk kapcsolatba az önök személyi adataival
A társulás székhelye: Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 97901 Rimavská Sobota, Statisztikai azonosító: 35997371

Az ön személyi adataival általában úgy kerülünk kapcsolatba, hogy ön átadja nekünk vagy azzal kapcsolatban, hogy igénybe vette valamelyik szolgáltatásunkat, részt vett az általunk szervezett fogyasztói versenyben, vagy üzleti kapcsolatba, vagy más szerződési viszonyba került velünk.

Miért használjuk az ön személyes adatait?
A célunk, hogy érdekes mediális tartalmakat és attraktív szolgáltatásokat nyújtsunk önnek. Ahhoz hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújthassuk önnek mint előfizetőnek, fogyasztói verseny résztvevőjének, alkalmazottnak vagy üzleti partnernek, a személyes adatait legfeljebb olyan mértékben dolgozzuk fel, amilyenben ahhoz van szükség, hogy jó minőségű szolgáltatást adjunk önnek, vagy teljesíteni tudjuk a szerződésben foglalt kötelességünket.

Az ön lojalitását csak akkor tudjuk megszerezni és megtartani, ha az ön számára érdekes és attraktív szolgáltatást tudunk kínálni.
Online reklámfelületünket ezért hatékonyan igyekszünk kihasználni, hogy olyan reklámokat tegyünk közzé, amelyek megszólítják és érdekelhetik önt.

Akár jogos érdekből, akár az ön beleegyezésével az ön személyes adatait marketingcélokra is használjuk, valamint arra, hogy megfigyeljük és elemezzük oldalainkon az ön tevékenységét és azt, mennyire használja online szolgáltatásainkat.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak a legszükségesebb mértékben dolgozzuk fel az ön személyes adatait, csak olyan mértékben, amely elengedhetetlen a cél eléréséhez.

Kiszolgáltatjuk az ön adatait harmadik félnek?
Néha a helyzet úgy kívánja, hogy az ön személyi adatait átadjuk más szubjektumoknak. Többnyire állami szerveknek és intézményeknek, de előfordulhat, hogy üzleti partnereinknek (például ha fogyasztói versenyt szervezünk) vagy alvállalkozóknak, akik a mi nevünkben dolgozzák föl az ön személyi adatait, és betartanak minden szabályt, hogy az ön személyes adatait biztonságosan dolgozzák fel.

Milyen hosszú ideig tart az ön adatainak feldolgozása?
Az ön adatait a minimális szükséges ideig dolgozzuk fel, de a feldolgozás időtartama függ a cél jellegétől.

Milyen jogai vannak?
A személyi adatok védelmére önnek széles jogköre van:
·    joga van tudni, milyen adatokat dolgozunk fel
·    joga van javítani, módosítani, korlátozni a feldolgozást, törölni vagy átvinni am személyes adatait
·    joga van elutasítani a személyi adatok feldolgozását
·    joga van bármikor visszavonni a beleegyezését
·    joga van panaszt tenni az SZK Személyi Adatok Védelmét Szolgáló Hivatalban
Kihez fordulhat?
Ha pontosabb tájékoztatásra van szüksége a jogairól vagy érvényesíteni akarja a fent felsorolt jogok valamelyikét, a info@gomorilap.sk e-mail-címre írhat vagy a társulásunk székhelyére küldhet levelet a következő címre: Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 97901 Rimavská Sobota.

 

Ochrana Vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 97901 Rimavská Sobota,  IČO: 35997371

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou služby od nás, účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať Vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš čitateľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitné služby, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.

Náš reklamný online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať reklamu, ktorá bude kontextová a mohla by Vás zaujímať.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

 

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov spotrebiteľských súťaží, predplatiteľov a účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

  • právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
  • právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
  • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
  • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: info@gomorilap.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese nášho združenia: Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 97901 Rimavská Sobota.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A sütikről bővebben az Általános felhasználói feltételek oldalon tájékozódhat.

Bezárás